Pojmenování pro penis

Jste majitelem penisu? Divná otázka, že? Ať máte penis nebo ne, stejně s ním s největší pravděpodobností méně či více často přijdete do styku. A při té příležitosti ho budete muset nějak pojmenovat.

Pojmenování pro penis je až překvapivě mnoho. Různá pojmenování pro mužský pohlavní úd se liší podle toho, kdo je používá. Nejdříve začněme těmi názvy, které používají ti, kdo penis vlastní, tedy muži.

Jak říkají penisu muži? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12046 (gejsa.cz#165)