Přechozený vztah

Řada mileneckých párů se drží zavedeného standardu ohledně vývoje jejich vztahu. Pár spolu nejprve chodí, kdy se jedinci blíže poznávají a zjišťují, zda jim to spolu bude klapat, než vztah posunou dál. Co však v případě, že fáze chození je nekonečná?

Některému páru stačí pouhých pár týdnů na to, aby poznal, zda spolu harmonizují. Jsou dokonce i páry, kterým stačí jen pár dnů k tomu, aby jedinci zjistili své slabé i silné stránky, a míru vzájemných sympatií. Spíše se však jedná o výjimky. Většinou spolu jedinci chodí měsíce, ale i roky, než se rozhodnou pro další krok v jejich vztahu v podobě společného soužití, svatby, založení rodiny.

Doba trvání chození »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12089 (gejsa.cz#381)