Pro každý měsíc jiný sexuální partner

Jen těžko lze za čas, který je nám vyměřen, stihnout vše, co nám život může nabídnout. A tak, zatímco se někdo plně soustředí na svoji kariéru, druhý chce být zase úspěšný na poli lásky. Lze však úspěšnost měřit čistě jen na kvantitu?

Pokud bychom zůstali u kariéry, pak zde může být kvantita ve spojitosti s výší vydělaných peněz, či čistého zisku. Zde tedy má kvantita svoje opodstatnění. Co však v soukromém životě, konkrétně pak v otázce milostné? U milostného života by kvantitou mohl být počet orgasmů, s čím souvisí i počet sexuálních partnerů. Můžete mít jen jednoho životního, sexuálního partnera. Můžete však za svůj život vystřídat pěknou řádků sexuálních partnerů. Jaká bude Vaše volba? Budete chtít v tomto směru stihnout, co se dá? Nebo spíše, než na kvantitu, vsadíte na kvalitu milostného života?

Kvalita milostného života »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12144 (gejsa.cz#543)