Rozchod a nevěra

Jen málokterý vztah je dokonalý, kdy se pár nehádá, rozumí si po všech stránkách, vychází si vstříc, nežárlí na sebe, nic si nevyčítá. Jenže i takový sterilní vztah má své nevýhody. A když jsme již u dokonalosti, dokonalost sama není zárukou úspěchu.

Nevěra a rozchod

Když jste byli singl, tak jste si zoufali, že jste sami? A nyní, když jste potkali Vaši životní lásku, zjišťujete, že má Váš protějšek „mouchy“? Ruku na srdce, i Vy můžete v očích druhého mít chyby, které však nevnímáte, nepovažujete je za důležité. Jen těžko najdete pár, který by se sem tam nepoškorpil, nevyměnil si ostřejším způsobem názory. Je-li však sporů, nedorozumění, či nevšímavosti příliš, je pochopitelné, že nespokojenost a citová vyprahlost, Vás doslova drtí. Aby nedošlo k celkové devastaci jedince, pak někteří volí řešení v podobě nezávazného sexu neboli nevěry. Nevěra může vztah zase nakopnout, ale také může podrazit nohy, a vztah ukončit. A když jsme se dotkli konce, pak dalším řešením, ke kterému se někteří jedinci uchylují, je právě konec neboli rozchod. Kdy je však lepší zvolit rozchod, než nevěru? A může Váš vztah zachránit plánovaný rozchod, nevěra?

Rozchod – definitivní konec vztahu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12137 (gejsa.cz#522)