S EX partnerem na stejném pracovišti

Milujete-li, pak je celkem pochopitelné, že chcete s druhým trávit co nejvíce času. Zatímco však na začátku vztahu se vše společné jeví naprosto dokonale, jinak tomu může být s příchodem sporů, nedorozumění, ale také rozchodu.

Bývalí partneři a stejné pracoviště

S partnerem můžete mít společných řadu věcí, od koníčků, přátel přes bydlení, ale také až po zaměstnavatele. Koníčkům se můžete věnovat i dál poté, co Váš vztah ukončíte. Přátelé, tedy praví přátelé Vám zůstanou. Otázka vypořádání bydlení přijde na řadu hned v zápětí při skončení vztahu. Pokud Vám vše doposud připadalo jako noční můra, co teprve, až dojde na pracovní oblast. Kdo z Vás dvou se dobrovolně vzdá pracovního místa, abyste se nemuseli den co den potkávat na chodbě, v jídelně, nebo dokonce v jedné kanceláři? Nebo si řeknete, že co bylo, tak bylo, a jste přeci dospělými, tak si nebudete házet pomyslné klacky pod nohy? Jenže, jak smýšlíte Vy, nemusí smýšlet i Váš protějšek. Přijít však o partnera, a s ním prakticky o střechu nad hlavou, a ještě k tomu navrch o živobytí, není žádným medem. Čím vším si můžete projít, pokud budete mít s ex stejného zaměstnavatele? A může Vás práce s ex opětovně spojit?

Když spolu až na věky ve vztahu nevyjde »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12143 (gejsa.cz#538)