Sex až po svatbě

Máte nutkání vydržet s prvním sexem až na svatební noc a darovat tak svému budoucímu manželovi či manželce to nejcennější, co máte? Líbí se Vám představa, že budete celý život patřit pouze jednomu jedinému člověku?

Co je na sexu po svatbě lákavého?

Sex až po svatbě u nás stále není obvyklý, ale třeba v USA se tento přístup stává čím dál populárnější a uchyluje se k němu stále více partnerských dvojic. A to rozhodně nejsou všichni z nich věřící. Ti, kteří odmítají sexuálně žít, než uzavřou sňatek, si chtějí počkat na toho pravého a tomu se oddat se vším všudy. Láká je fakt, že to nejcennější dají pouze jednomu jedinému člověku, se kterým následně stráví celý dlouhý život.

«« Sex až po svatbě nejen pro panny a panice Kde může nastat problém? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12155 (gejsa.cz#612)