Sex po rozchodu

Rozchod s partnerem zažije nejeden z nás. Rozchod může být svým způsobem vysvobozením, ale také může přinést zlomené srdce a týdny smutku, strádání, sebeobviňování se. Zapomenout na strasti můžete sexem. Jen je třeba vědět jakým.

 

Možná, že jste slyšeli o tom, či sami na sobě vyzkoušeli, jak se efektivně dostat z kocoviny. Alkoholový nápoj, kterým se opijete, Vás zase může postavit na nohy. Horší však je, pokud jste během večera alkohol míchali, pak by Vám experimentování s ranním výběrem alkoholu mohlo naopak nohy ještě více podrazit. A tak je to i v případě rozchodu. Pokud jste se s partnerem více sblížili, pak jistě došlo i na milování. Milování může lásku podpořit, znásobit. Po rozchodu se možná chcete ukrýt před celým světem, nebo byste se chtěli bývalému partnerovi pomstít. Co však tzv. vyrazit do ulic, a pojmout milování, jako lék, který Vám pomůže zahojit ránu, která Vám po rozchodu zůstala? Pozor však, abyste to se sexem nepřeháněli, respektive s jeho formou. Mohli byste totiž dopadnout jako v případě léčení se z kocoviny, kdy zkoušíte, který alkohol by Vás mohl dostat do střízlivého stavu.

Sex jako tělesná radost pro překonání psychického trápení »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12127 (gejsa.cz#492)