Sex za peníze v manželském životě

Je tak nějak automatické, že v páru je žena tou osobou, která vykonává domácí práce, stará se o děti. A to nehledě na to, že má ještě normální práci, stejně jako muž. V klasickém zaměstnání dostává peníze, tak proč by je neměla dostávat i od manžela?

 

Je možné, že teď muži začnou protestovat, protože manželce dávají peníze určené na domácnost. Sami si však tímto odpověděli. Jedná se o peníze na provoz domácnosti, jídlo, ne však za služby, které manželka vykonává, ať už v roli uklízečky, hospodyně, kuchařky, opatrovatelky, či milenky, poskytovatelky sexuálních služeb. Je však na tom něco špatného, pokud by muž své ženě dával určitý obnos peněz za to, jak se o něj dobře stará? Řekněme, že pomineme domácí práce, starost o děti, co však sex, kdy žena činí partnerovo pomyšlení? I otázku sexu berou muži v partnerském, manželském životě, jako něco zcela běžného, co od ženy očekávají. Stálo by však, zato, aby si muži uvědomili, že pokud by chtěli sex, a přitom neměli partnerku, a masturbace by je již nebavila, tak by za milování platili. V podstatě, vše je v životě směnitelné, obchodovatelné. Jen jsme si zvykli na to, že v soukromém životě dostáváme služby, ale i potěchu zadarmo.

Směnný obchod v manželském životě »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12086 (gejsa.cz#376)