Sexuální chování

Máte ten pocit, že současná sexuální morálka je značně odlišná od předchozí generace? Říkáte si, kam ten svět spěje? Sexuální chování jedinců skutečně zaznamenalo posun. Otázka zůstává, zda směrem k dobrému, či nikoliv.

 

V jakých oblastech můžete zaznamenat změnu v sexuálním chování dnešní mládeže, ale také dospívajících jedinců? Především se jedná o posunutí hranice, kdy dojde k zahájení pohlavního života. Věková hranice jedinců, kteří začínají s milováním, se snižuje. Současně s tímto faktem, se pak paradoxně zvyšuje věk, kdy dochází k uzavření sňatku. Ono poměrně dlouhé mezidobí pak „přeje“ četnějším sexuálním zážitkům, což se týká i větší četnosti střídání partnerů. A s tím jde ruku v ruce i sexuální experimentování, kdy se řada jedinců, byť jim je jejich** sexuální orientace** jasná, nebrání sexuálnímu styku se stejným pohlavím, například ze zvědavosti, nových zážitků, erotických stimulů apod.

Změna sexuálního chování »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12094 (gejsa.cz#402)