Sexuální chování

Máte ten pocit, že současná sexuální morálka je značně odlišná od předchozí generace? Říkáte si, kam ten svět spěje? Sexuální chování jedinců skutečně zaznamenalo posun. Otázka zůstává, zda směrem k dobrému, či nikoliv.

Změna sexuálního chování

Výše uvedené změny v sexuálním chování se dějí spíše u něžného, nebo mužského pohlaví? Dalo by se říci, ač je to možná na první pohled překvapující, že spíše u žen. Ženy totiž přestávají být tzv. domácími žínkami, které vaří, uklízí, starají se o domácnost, děti, a čekají na muže, až přijde domů. Takovýto typický obrázek „idylické rodiny“, je prakticky již dávno za námi. Ženská role, se na rozdíl od role mužské, mění. Ženy také chtějí být lovkyněmi, a dokázat, že nejsou jen přívěskem svých partnerů.

Střídání sexuálního chování

Tradiční hodnoty rodiny, jako takové, je pak možné spatřit skutečně jen ve výjimečných případech. A společnost s tím prakticky nic neudělá. Naopak by se dalo říci, že právě vliv společnosti něžné pohlaví utvrdí v tom, že i ony mají otevřené dveře, možnosti, jak se chopit vlastního života, včetně života intimního. A tak ženy, mohu být tím hybným motorem, který rozpohybuje sexuální chování. Muži pak logicky nechtějí být pozadu, či jen tak stát v koutě, a tak se k ženám přidají. Vzhledem k tomu, pak začne sílit tlak na sexuální chování, které se nebude vyvíjet jen v zajetých hranicích, ale bude se mísit s jednotlivými sexuálními orientacemi, kdy jedinec nemusí být čistě jen heterosexuální, bisexuální, homosexuální. Jedinec pak může být natolik pohlcen novými možnosti, a zážitky, že svoji pravou podstatu začne vytěsňovat.

«« Sexuální chování Heterosexuální chování »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12094 (gejsa.cz#402)