Sexuální chování

Máte ten pocit, že současná sexuální morálka je značně odlišná od předchozí generace? Říkáte si, kam ten svět spěje? Sexuální chování jedinců skutečně zaznamenalo posun. Otázka zůstává, zda směrem k dobrému, či nikoliv.

Heterosexuální chování

Co je příznačné pro heterosexuální chování? Jedná se o heterosexuální chování, kdy se jedinec pohlavně stýká s opačným pohlavím. Od heterosexuálního chování k chování bisexuálnímu, je poměrně malý krůček. Stačí opravdu málo, a z heterosexuálního jedince se stane na čas, nebo natrvalo jedinec s bisexuálním chováním. Ke změně nejčastěji dochází nejen v období dospívání, ale také v životní fázi, kdy se člověk hledá, zkouší nové zážitky, má k nim příležitost apod.

«« Změna sexuálního chování Bisexuální chování »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12094 (gejsa.cz#402)