Sexuální chování

Máte ten pocit, že současná sexuální morálka je značně odlišná od předchozí generace? Říkáte si, kam ten svět spěje? Sexuální chování jedinců skutečně zaznamenalo posun. Otázka zůstává, zda směrem k dobrému, či nikoliv.

Bisexuální chování

Jak je to v případě** bisexuálního chování? Jedná se o bisexuální chování, kdy se **jedinec pohlavně stýká jak s opačným, tak se stejným pohlavím. Co se týká bisexuality, či spíše přechodu z heterosexuálního chování na bisexuální chování, tak zde můžeme spatřit více něžné pohlaví. Do jisté míry je to však paradox. Pokud byste se podívali na čistě ženský kolektiv, pak v něm spatříte rivalitu, pomlouvání, intriky apod. Jsou-li však ženy dvě, tzv. nejlepší kamarádky, pak ty mají k sobě mnohem blíž, než muži. Ženy si mezi sebou svěří i nejtajnější tajemství ohledně jejich sexuálního života. To muži příliš do detailů nezachází. Čím více jsou si pak ženy blíž, tím větší mezi nimi vzniká pouto. A pak již jen stačí, kdy budou ženy spolu o samotě, nebo se ocitnou na diskotéce, v baru, a dají si nějakou tu sklenku vína. Alkohol obecně uvolňuje, snižuje zábrany, a rozvazuje jazyk. A pokud k sobě ženy cítí jistou náklonnost, jen ji nedokážou uchopit. S pomocí alkoholu se může stát, že ženy k sobě najdou cestu, která jim otevře doposud zavřené, či již pootevřené dveře.

«« Heterosexuální chování Homosexuální chování »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12094 (gejsa.cz#402)