Sexuální chování

Máte ten pocit, že současná sexuální morálka je značně odlišná od předchozí generace? Říkáte si, kam ten svět spěje? Sexuální chování jedinců skutečně zaznamenalo posun. Otázka zůstává, zda směrem k dobrému, či nikoliv.

Homosexuální chování

V případě homosexuálního chování se jedinec pohlavně stýká se stejným pohlavím. Je zvláštní, jak se společnost rozdílně staví k bisexuálnímu a homosexuálnímu chování. Zatímco bisexuální chování bere s nadhledem, kdy se takový jedinec považuje za experimentující osobu, nevyzrálou, hledající se, tak homosexuální chování je stále odsuzováno. Jsou jedinci, kteří ani nemohou vidět, jak se dva muži drží za ruce, objímají se, natož, když se líbají. Připadá jim to něco jako nemorálního, nevkusného, až nechutného. U žen je to trochu něco jiného. Zde je naopak pohled na dvě tulící se ženy spojený se vzrušivostí, roztomilostí, něžností. Stále hovoříme o názorech mužského okolí. Zatímco tedy muži řekněme odsuzují vztah muže s mužem, nevadí jim vztah ženy s ženou, dokonce by se rádi podívali na milování dvou žen.

«« Bisexuální chování Náhražkové sexuální chování »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12094 (gejsa.cz#402)