Sexuální chování

Máte ten pocit, že současná sexuální morálka je značně odlišná od předchozí generace? Říkáte si, kam ten svět spěje? Sexuální chování jedinců skutečně zaznamenalo posun. Otázka zůstává, zda směrem k dobrému, či nikoliv.

Náhražkové sexuální chování

Nic však není tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát. I když se rádi pohybuje ve škatulkách, které mají své jasné hranice a pravidla. I sebe více pevné škatulky se však mohou pobořit, narušit, protrhnout apod. A tak jednotlivá, výše uvedená sexuální chování se mohou prolínat, ať už z důvodu potřeby, nutnosti, zvědavosti aj. Dalším pojmem, který pro Vás může být neznámým, je tzv. náhražkové sexuální chování. Co si pod náhražkovým sexuálním chováním představit? Jedná se především o to, že jedinec má svoji sexuální orientaci, jenže nemůže ji naplnit. Jiným slovy, buď nemá dostatek příležitostí, kdy kolem něho nejsou jedinci, se kterými by se mohl milovat. Je to jako například s masem. Máte na něj chuť, ale z finančního hlediska, či jeho nedostupnosti na trhu, ho musíte oželet. Hledáte tak vhodnou náhražku, která se alespoň připodobní k masu. Je i docela možné, že si pak na náhražku zvyknete, a ani Vám nepřijde, že se nějak ochuzujete.

Vliv náhražkového sexuálního chování na změnu sexuální orientace

Můžete navíc zaznamenat i výhody, které Vám z „náhražky“ plynou. A tak je to i v případě náhražkového sexuálního chování. Jedinec může být například čistě heterosexuální, ale při nedostatku vhodných partnerů, se z něj může stát bisexuál, či dokonce homosexuál. Stále však hovoříme o náhražce. Výjimkou pak je, že jedinec žil značnou část svého života s tím vědomím, že je například heterosexuál, ale vzhledem k okolnostem, ke kterým dojde, pak „prozře“, a zjistí, že je vlastně homosexuálně orientovaný.

«« Homosexuální chování Uvědomění si vlastní sexuální orientace »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12094 (gejsa.cz#402)