Sexuální chování

Máte ten pocit, že současná sexuální morálka je značně odlišná od předchozí generace? Říkáte si, kam ten svět spěje? Sexuální chování jedinců skutečně zaznamenalo posun. Otázka zůstává, zda směrem k dobrému, či nikoliv.

Uvědomění si vlastní sexuální orientace

Žijeme-li tzv. standardní život, pak ani nemusíme přijít na to, že naše sexuální chování, pro nás není příznačné, a spíše jsme například homosexuálně orientovaní. Jakmile však dojde k nezvyklým životním situacím, které vyžadují jiný způsob našeho chování, či jsme do tohoto způsobu chování tzv. uvrženi, můžeme si uvědomit naši pravou sexuální orientaci. Můžeme však žít v domnění, že ono sexuálních chování, kterému jsme se při oné životní situaci, věnovali, je jen náhražkové sexuální chování, a po návratu do „normálu“, zase najedeme do zajetých kolejí. Může však dojít k tomu, že náhle prozřeme, a zjistíme, že onen normální způsob života nám již nevyhovuje, nenaplňuje nás. Chyba nemusí být ani tak v našem partnerovi. Chyba vlastně nemusí být ani v nás samotných. Nelze totiž říci, že zažitý standard je v pořádku, zatímco nezvyklost situace, je zákonitě spojená s odchylkou, chybou. V případě, že zjistíme, že naše dosavadní sexuální chování, je jiné, než s jakým jsme doposud žili, nás může postavit před poněkud choulostivou situaci. Je tu totiž naše okolí, rodina, přátelé, kteří nás znají, a náhle se jim ukážeme v jiném světle. Z jejich strany se může objevit odmítání, opovržení, soucit atd.

«« Náhražkové sexuální chování Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12094 (gejsa.cz#402)