Sexuální harašení mužů

Sexuálnímu harašení se nevyhne prakticky žádná žena. I takové hvízdnutí směrem k ženě, když jde po ulici, obtěžuje. Kdyby však muži věděli, jak jsou tímto chováním trapní, a že jejich rádoby pochvala není pro ženu žádnou pochvalou, spíše se jich dotkne.

Z uvedeného vyplývá, že na straně „oběti“ bývá v drtivých případech žena, a na straně „útočníka“, pak muž. Jistě, i muži se mohou setkat s tím, že je ženy až okatě hodnotí a komentují, a to zvláště, pokud jsou ženy ve skupince. Přeci jenom však muži na plné čáře vedou, co do četnosti sexuálního harašení směrem k něžnému pohlaví. Jak by se však samotným mužům líbilo, kdyby jejich partnerky obtěžoval jiný muž? S největší pravděpodobností by pak oni sami s obtěžováním jiných žen přestali. Jenže, kdy na to mužské pokolení přijde?

Mužské okomentování ženské krásy »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12091 (gejsa.cz#394)