Sexuální identifikace

Máme v sobě zakořeněné, že jinak vychováváme holky a jinak kluky. Nejde však jen o výchovu, ale také styl oblékání, výběr hraček atd. Snažíme-li se děti vychovat k obrazu svému, může dojít k tomu, že potlačíme jejich přirozenost.

Nikdo se nás neptá, zda jsme spokojeni v těle, které nám bylo dáno do vínku. Druhý jedinec se na nás dívá způsobem, jaký v něm vyvolá naše osoba, náš vzhled a chování. Velmi snadno pak může dojít ke zkreslení, které na nás může mít vliv po dlouhá léta. Uvnitř nás se totiž může prát naše já, které nám je vnucováno, a já, které je okolím, a možná i námi samotnými, potlačováno. Je snadné jen tak říci, že jsme spokojeni, či nespokojeni se životem, který žijeme. Za onou nespokojeností však nemusí stát naše špatná nálada, nevhodné chování, ale i sexuální identifikace, která je od nás očekávána, ale my se s ní nesžíváme. Přijít na to, jaká je naše pravá sexuální identifikace, nám může trvat měsíce, roky. Je pak zřejmé, že budeme nespokojeni, přestože nebudeme vědět, proč.

Sexuální identifikace v období prvního roku života »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12093 (gejsa.cz#399)