Sexuální minulost partnera

Nejeden z nás si přeje, aby jeho partner byl tzv. nepolíbený. Je však jen malá pravděpodobnost, že najdeme jedince, který by neměl alespoň krátkou sexuální minulost. Je lepší po ní pátrat, nebo raději ne? A jak se smířit se sexuální minulostí partnera?

Nebylo by od věci, kdybyste se nejprve podívali na sexuální minulost z druhé strany, tj. od Vás samotných. Nebo máte požadavky jen vůči novým partnerům, ale Vy sami jste ztotožněni se svojí sexuální minulostí? Jistě, kdo jiný by Vás mohl znát lépe, a vědět o Vás všechno, než Vy sami. Takže víte, co druhému můžete nabídnout, s čím do vztahu přicházíte apod. Do hlavy druhého však nevidíte, i kdybyste sebevíce chtěli. Vidět však můžete do šuplíků, mobilu, počítače atd. Vašeho partnera. Skutečně se však chcete k takovému kroku uchýlit? Krom toho, máte ještě možnost se partnera jednoduše zeptat. Otázka však je, zda Vám protějšek řekne pravdu, a nic než pravdu.

Zjišťování sexuální minulosti partnera »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12092 (gejsa.cz#398)