Sexuální otroctví

Jde o to, zda jde o sexuální otroctví dobrovolné, anebo nucené. V tom prvním případě vlastně nejde o nic zlého, ale jen o hru či potřebu. Ve druhém případě jde o velmi vážnou trestnou činnost.

Co je sexuální otroctví?

Definice není až tak lehká. Jde totiž o to, zda jde o** sexuální otroctví**, které** omezuje osobní svobodu proti vůli** nebo zda jde o sexuální otroctví chtěné. Tedy o jakýsi způsob** sexuálního vyžití**. Je ovšem pravdou, že první způsob samozřejmě každý soudný člověk odsoudí, ale i ten druhý ne každý dokáže pochopit a vzít na milost.

Sexuální otroctví dnešní doby »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12049 (gejsa.cz#173)