Stalking - překročení hranice balení

Neopětovaná láska může jedince dohnat až k nepředloženým činům. V domnění, že druhého svádí, překročí hranici balení, kdy dojde k nebezpečnému pronásledování, stalkingu. Jaké jsou ony pomyslné hranice mezi sváděním a stalkingem?

K hlavním znakům** stalkingu** se řadí opakované, dlouhotrvající obtěžování jiného jedince, a to pozorností, kterou si jedinec nepřeje, nestojí o ní. Každý z nás druhé balí jiným způsobem. Jak se snažíte druhého kontaktovat, když chcete, aby si Vás všiml, měl povědomí o existenci Vaší osoby? V dnešním moderním světě plném technologií, nejspíš zvolíte SMS zprávu, MMS zprávu, e-mail, či zůstanete u klasiky, kdy zašlete dopis, nebo zásilku s pozorností, dárkem. Jistě, můžete i na dotyčnou osobu čekat před místem jeho bydliště, pracoviště atd. Právě uvedenými způsoby, které se na první pohled zdají jako zcela nevinné, může dojít k překročení hranice mezi příjemným sváděním a nevyžádanou pozorností, o kterou dotyčný nestojí.

Od nevinného svádění po stalking »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12096 (gejsa.cz#406)