Strach mužů z manželství

V čem spočívá strach mužů z manželství? Mají muži pocit, že sňatkem náhle ztratí svoji svobodu volby, rozhodování, volný čas? Jistě, ve vztahu dvou lidí jde o kompromisy. Nemusí jít však jen o nucené ústupky.

Muži možná zapomínají na to, že se nejedná jen o ně, ale také o jejich něžné protějšky. Muži mají možná zafixované, že to jsou převážně jen oni, kdo se po svatbě bude omezovat. Nikdo z nás samozřejmě dobrovolně nevyhledává „okovy“. Primární úloha manželství však v tomto nespočívá. Muži, jako lovci, mají a budou mít vždy jiný pohled na svoji roli v rodině, na rozdíl od žen, které zase v sobě mají zafixovanou péči o členy rodiny, starostlivost o domácnost. Žena může svého partnera přesvědčovat tzv. horem dolem, a stejně s ním nic nezmůže, pokud si bude stát za svým názorem. Ostatně, přesvědčovat, či snad dokonce prosit muže, aby si ženu vzal, není zrovna dobrým startem, základním stavebním kamenem manželství. Chytrá žena však může svým uvědomělým přístupem, chováním během fáze chození, muži dokázat, že v případě jich, není důvodu k obavám. Bude-li žena znát ty pravé důvody, proč se muži manželství obávají, pak se může postarat o rozplynutí veškerých obav. A které důvody to jsou, které nedají mužům spát?

Svět, který se točí kolem mužů »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12071 (gejsa.cz#321)