Střetnutí po letech s bývalým partnerem

Během života můžete mít několik lásek, méně, či více vydařených. I přesto, že je svět velký, a uplyne hodně času, může se stát, že po letech opětovně potkáte Vašeho bývalého partnera. Jaké pocity ve Vás vyvolá osudové setkání?

Bývalé vztahy

I přesto, že předchozí vztah byl ukončený v dobrém, tj. rozchod nebyl na bitevním poli, jen těžko se vyhnete alespoň určitým návalům emocí, které ve Vás probudí vzpomínky na dobu, kdy z Vás byl pár. Něžné pohlaví, ale i muži se neubrání myšlenkám, které je budou nutit se zastavit, a opětovně otevřít pomyslnou zavřenou skříňku, u které nebyl dlouhou dobu používaný zámek. Jen tak se zbavit minulosti, není nic lehkého, natož pak chvíli s milovanou osobou.

Neplánované střetnutí s ex partnerem »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12134 (gejsa.cz#513)