Trávení večera sledováním televize místo sexem

Jakým způsobem běžně trávíte Váš večer? Upřednostňujete aktivní, nebo pasivní formu? Zbývá Vám tak málo sil, že se prakticky na nic jiného nezmůžete, než usednout před televizní obrazovku? Sexuální hrátky si spíše necháváte na někdy příště?

Televize míso sexu?

Skutečně se však jedná výhradě o únavu? Není v tom také to, že chcete vypnout, a utéci do prostředí filmu, seriálu, či reality show, kde to konečně nejste pro tentokráte Vy, kdo musí druhým stále něco dokazovat? Jste najednou součástí života filmových hrdinů, soutěžících, a Vaše problémy, ať už se týkají pracovního, nebo také soukromého života, můžete dát na chvíli „k ledu“? Jenže, co když onen útěk před reálným světem směrem k vysněnému, či pomyslnému světu, se pro Vás stane drogou, závislostí? Co když vždy s úderem osm, či deváté večerní, místo toho, abyste se věnovali protějšku a posilňovali Vaši lásku, pro Vás realita přestane existovat? Každá závislost, byť by byla krátkodobá, a týkala se čehokoli, se může v negativním měřítku odrazit na Vašem skutečném životě. Než si začnete sypat popel na hlavu, vězte, že řada jedinců večer raději sleduje reality show, nekončící seriály, místo toho, aby se milovali, a žili svůj život. Ze závislosti se můžete poučit, nebo jí můžete podlehnout, a čekat, co se bude dít. V takovém případě však pasivní způsob moc pocitu naplnění nepřinese.

Když milostné hrátky nahradí sledování televize »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12145 (gejsa.cz#561)