Volné manželství

Dnešní dobu máme spojenou s moderností. A modernost se zabydluje i v mnohých vztazích. Slyšeli jste již o volném manželství? Vyhovovalo by Vám? Dříve, než kývnete, přečtěte si, co Vám může volné manželství přinést, ale také vzít.

 

Někdo si pod volným manželstvím může představovat soužití dvou jedinců, kteří si dopřávají naprosté volnosti. Pravda je však na půl cesty. U volného manželství si pár slibuje věrnost psychickou, ovšem ne fyzickou. Pro pár, který preferuje volné manželství, není nijak důležité, zda si druhý užívá i s někým jiným, než s protějškem. Jinými slovy, tělo mohou poskytnout cizí osobě, duši však ne. Trochu Vám to připomíná smlouvu s ďáblem, ovšem tak nějak naopak?

Přínosy volného manželství »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12082 (gejsa.cz#360)