Vztah na víkend

Vztah dvou lidí může mít mnoho forem a podob. Vztah na dálku není zase nijak neobvyklým, a poměrně často se praktikuje vzhledem k míře pracovních možností. Co však vztah na víkend? V čem je jeho podstata?

Víkendový vztah

Víkendový vztah je svým způsobem obdobou vztahu na dálku. Hovoříme-li o vztahu na víkend, pak mohou jedinci tvořit pár, který žije odděleně, nebo společně. Jejich pracovní povinnosti a závazky natolik zaplňují jejich časovou kapacitu přes pracovní týden, že se jedinci prakticky nevidí. De facto pouze víkendové, volné dny mají možnost být více spolu. S obrázkem víkendového vztahu se můžeme setkat jak u začínající dvojice, tak u dlouhodobého vztahu. V druhém případě do hry vstupuje každodenní rutina a stereotyp, kdy je dvojice doslova semleta standardním způsobem svého žití. Dvojice kolem sebe jen chodí, sdílí společnou domácnost, ovšem ne již tak své touhy a sny. Vztah na víkend může samotnému vztahu prospět, může prodloužit sexuální touhu, ale také může přinést zklamání. Půjde o to, abyste si stanovili vzájemná pravidla.

Vliv na sexuální život »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12135 (gejsa.cz#517)