Závislost na lásce

Prožíváte-li lásku k druhému, může se ve Vás mísit celá řada emocí, a to, jak pozitivních, tak negativních. Můžete být propadlí lásce, která je opětovaná, ale bohužel také jen jednostranná. Láska Vám umožní překonat problémy, nebo se do nich dostat.

Láska bez problémů či stihoman, co-by závislost?

Skutečně platí, že milujete-li, tak není co řešit? Láska však může mít mnoho podob a tváří. Láska je jako křivka, která nemá pouze stoupající tendenci. Po náhlém vzestupu může dojít k hlubokému propadu. Ať už budete na lásku sami, nebo s někým, může Vám láska od základu změnit život. Láska pro Vás může být drogou, které podlehnete, a jakmile pocítíte její nedostatek, budete hledat cestu, jak byste se opět dostali na potřebnou výši. Stanou se z Vás jedinci závislými na lásce. Říkáte si, že závislost v tomto případě je naprosto neškodná, neublíží, spíše prospěje? Vše je však o úhlu pohledu, intenzitě lásky a míře vlivu, který na Vás láska má. Záleží také na tom, jak moc jste silnými a uvědomělými, že lásku vlastně nemůžete uchopit, pojistit si ji, zamknout pod zámek, nafouknout ji, i kdybyste sebevíce chtěli.

Láska nebo zamilovanost? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12141 (gejsa.cz#528)