Závislost na partnerovi

Žití v samotě není nic pro nás. I když se najdou jedinci, kteří jsou ze své vůle singl, přeci jenom převládá počet těch, kteří jsou, či chtějí být v páru. Jenže touha být s druhým se může pozvolna změnit v potřebu, až závislost.

Každý rozchod, či rozvod Vám může zasadit bolestivou ránu, stejně tak, jako nedobrovolný odchod milující osoby, když ještě nebyl její čas. Představa, že náhle budete sami, a to nejen večer, ale i během dne, a to den za dnem, může být značně skličující a zničující. Jakmile žijete ve dvou, vstupuje do Vašeho života další osoba, které se v určité míře podřizujete, ale také je Váš život obohacen. Každý z jedinců má pak své rituály, které akceptujete, a časem je přijímáte za své. Je také velmi snadné si zvyknout na pomoc druhého, kdy nejste na řešení problémů sami. Váš partner se tak může stát Vaší pravou rukou, a zároveň životním a sexuálním partnerem. Již jen při myšlence, že najednou vše, tak jak máte nastavené, skončí, Vás pak může děsit. I když nikdo z nás nechce myslet hned na nejhorší, či se hned zabývat strašákem v podobě rozchodu, přesto ve Vás mohou dřímat obavy, co by bylo, kdybyste najednou byli bez partnera. Čím delší dobu s ním jste, tím větší závislost si na něm můžete vypěstovat.

Závislost na partnerovi »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12121 (gejsa.cz#472)