Erotické masáže - Praha

Mnoho z nás chce v dnešní uspěchané a neosobní době zažít něco nového. Velmi příjemným zážitkem jsou erotické masáže, při kterých dochází nejen k relaxaci našeho těla a mysli, ale zároveň navozují příjemné erotické prožitky.

Návštěva masážního klubu by pro nás neměla být pouze vzrušující zábavou, ale měla by se stát především společenskou událostí. Dobrý výběr masážního salónu a první kroky k dosažení vytouženého cíle a spokojenosti nám usnadní několik následujících rad. Při návštěvě masážního klubu bychom měli být vždy vhodně oblečení, pokud možno být v dobré náladě a rozhodně bychom neměli salón navštěvovat, pokud jsme více posilněni alkoholem či jinými látkami. Doba strávená v salónu by měla být příjemným zážitkem nejen pro nás, ale také pro personál salónu. Také bychom si měli uvědomit, že v žádném masážním klubu není vítán přímý sexuální žargon, neomalená hodnocení hostesek či masérek nebo dokonce slovní napadání kohokoli z personálu. Takové chování rozhodně nebudou v klubu na této úrovni tolerovat.

Na rozdíl od přímých erotických služeb, které rychle míří přímo a bez okolků k sexuálním službám, nabízejí erotické masáže hlubší prožitek, který bychom si měli plně vychutnat. V okamžiku, kdy už jsme si vybrali masérku a jsme s ní sami, měli bychom k ní vysílat pozitivní signály. Tím dojde k uvolnění napjetí a navození příjemné atmosféry. Rozhodně bychom se neměli ostýchat vyjádřit svoje přání a potřeby. Přestože sensuální masérka spoustu věcí rychle vycítí, je určitě pro oba jednodušší, když si umíme říci, co se nám líbí a co nám naopak nevyhovuje. Rychleji tím dojde k souladu a splnění našich přání. Svoje fantazie bychom měli mít pod kontrolou. Většina mužů někdy sní o sexu ve třech nebo o dominantní ženě, ale převedení těchto snů do reality může být v některých případech velmi rozrušující. Někdy jsou nejlepší sny ty nenaplněné.

Při erotické masáži bychom nikdy neměli překračovat hranice zřetelně definované situace. Trávíme čas na příjemném místě s dívkou, kterou jsme se vybrali, v aktivitách za hranicí běžného života. Jen málo věcí může být  příjemnějších než tato. Přesto bychom neměli zapomínat na to, že i v masážních klubech je třeba dodržovat stanovená pravidla. My bychom to měli respektovat a nepokoušet se je porušovat.

Jak na nás působí erotické masáže? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12173 (gejsa.cz#105)