Jak nejlépe stimulovat G bod?

G bod je již po staletí vnímán jako bod rozkoše. Je však důležité, aby ho nejprve nalezla žena sama a poté svého partnera správně navigovala. Jen tak bude schopna dosáhnout toho nejlepšího orgasmu.

Každý z nás, ať už muž nebo žena, o bodu G slyšeli mnoho. Někteří nevěří, že existují, druzí jsou si jisti, že díky němu dokáží ženu dovést až k orgasmu. Teorií je mnoho a praxe bývá v rukách laiků horší. Pojďme si společně představit ty nejzákladnější pravidla, která nám poslouží k naleznutí bodu G a jeho následné stimulaci.

Výmysl nebo skutečnost? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12200 (gejsa.cz#660)