Jak správně masturbovat?

Masturbace je přirozenou součástí pohlavního života mužů i žen. I muži nebo ženy, kteří mají stálého partnera, občas rádi masturbují. Jak masturbovat tak, aby jste zažili maximální slast?

Pro naprostou většinu populace je masturbace, nebo také onanie či honění, chcete-li, tím prvním opravdu silně erotickým zážitkem svého života. V mladém věku lze masturbaci chápat jako objevování svého těla a jeho funkcí, své sexuality a zároveň i jako jakýsi trénink pohlavních orgánů, neboť známá lidová moudrost praví, že „co se nepoužívá, to zakrní, onemocní, zeslábne“. V pozdějším věku již masturbace ustupuje do pozadí a někteří lidé v dospělosti nemasturbují vůbec, zatímco jiní ji běžně používají v průběhu celého života.

Proč masturbovat? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12195 (gejsa.cz#616)