Potraviny podněcující chuť k sexu

Dobré jídlo a sex se nevylučují. Naopak. Jedná se o velmi kompaktní možnost, jak tyto dvě věci spojit ve prospěch toho druhého. Které potraviny podnítí vaši chuť k sexu? Poznejte je.

Víte, jak se nazývají ona jídla, která vám pomohou k větší vzrušivosti? Afrodisiaka. Název nemá nic společného s africkým kontinentem, nýbrž se jedná o odvozeninu ze jména řecké bohyně krásy a lásky – Afrodité. Jak takové afrodisiakum vlastně funguje?

Afrodisiakum – účinek »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12181 (gejsa.cz#171)