Sex s roubíkem

Sadomasochismus patří k poměrně rozšířeným sexuálním praktikám. Pravdou však je, že ne každý používá stejné praktiky a pomůcky. K těm rozšířenějším patří roubík, ať již jakkoli provedený. Najdete i roubíky pro začátečníky.

SM neboli sadomasochismus

Jde o praktiky, kdy se páry navzájem svazují, mrskají, či provozují jinak omezujícím praktiky, které vedou k sexuálním požitkům. Tyto praktiky musejí být samozřejmě vykonávané s oboustranným souhlasem partnerů. U sadomasochistických hrátek je vždy jeden partner různými způsoby omezován. K celkem běžným pomůckám sadomasochistických hrátek patří roubíky. Najdete je v mnoha variantách a samozřejmě v provedení pro muže i ženy.

Roubík a SM »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12187 (gejsa.cz#243)