Vše o erotogenní zóně

Na těle existují oblasti, jejichž dotýkání, hlazení či dráždění je vzrušující pro většinu lidí. Aby byl Váš sexuální život uspokojivý, je potřeba své erotogenní zóny dobře znát a znát erotogenní zóny svého partnera.

Erotogenní zóna

Erotogenní zónou se rozumí oblast na povrchu těla, jejíž dráždění způsobuje zvyšování sexuálního vzrušení. Erotogenní zóny mají jak muži, tak i ženy. U každého jedince se však liší. Někomu může přijít vzrušující jemný dotek, někdo však potřebuje ke vzrušení hlazení nebo přímo dráždění určitých partií. Erotogenní zóny se nachází po celém lidském těle a jsou různé u každého jedince. Pro obě pohlaví je nejvíce vzrušující dráždění pohlavních orgánů. Podobná místa se však nacházejí také na hlavě. V literatuře se uvádí, že u muže je nejcitlivější erotogenní zónou žalud a že prožitky při drážděních jiných erotogenních zón na jeho těle již nepociťuje tak intenzivní prožitek.

Ženské erotogenní zóny »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12199 (gejsa.cz#652)