Ženské erotogenní zóny

Nejen muži mají problém s hledáním míst na ženském těle, které partnerku dovedou k extázi. Bohužel leckdy ani samy dámy neví, co jim udělá dobře. Proto je tento článek určen oběma pohlavím.

Co je to erotogenní zóna? Mnoho lidí se mylně domnívá, že jde pouze o intimní místa, jejichž drážděním dostanou svůj protějšek do extáze a k vyvrcholení. Jenže erotogenní zóny mají mnohem hlubší specifikaci. I k sexu a milostným hrátkám je třeba přistupovat sofistikovaně. I když se říká, že sex je zábavou chudých, tak bez hlubšího poznání a vzdělávání se můžete být ochuzeni o orgastické zážitky. Proč spousta žen musí předstírat orgasmus? Proč ženy nemají leckdy takové uspokojení ze sexu jako muži? Protože chybí vzdělání v tomto oboru. Kdyby se lidé snažili více porozumět tomuto problému, věděli by, kam se zaměřit a jak manipulovat s jednotlivými body těla, měli by z intimních hrátek větší požitek. A pokud to jde, tak bychom měli být přeci požitkáři. Najděte s námi ženské erotogenní zóny a poznejte rozkoš dámského rodu.

Co jsou erotogenní zóny »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12197 (gejsa.cz#626)