Diskrétní night klub Praha

Když muže honí mlsná, je třeba jeho chutě uspokojit a nabídnout mu tu nejluxusnější bonboniéru s nabídkou těch nejlákavějších sexy bonbónků. Každý jiný a v lákavém obalu s úžasnými křivkami, jen si vybrat po kterém sáhnout.

Jak si uchovat zdravý rozum?

Naštěstí nelze vstupovat do myšlenek a snů druhých. To by bylo křiku a hádek a křivka rozvodovosti by strmě stoupala vzhůru. Protože každý chlap dostane sem tam chuť na něco, co doma nemá. Co s tím, měnit manželky a přítelkyně podle toho, jak muže honí mlsná nebo se trápit nesplněnými fantasiemi u knedla, vepřa a zela a zapíjet to dvanáctkou. Jak si užít a neublížit těm, které mají rádi. Vždyť manželka nebo přítelkyně jsou hodné, milé, starostlivé, jen prostě někdy nechtějí to, po čem muži touží. Takový kolotoč myšlenek v hlavě  by skoro zabil slona, natož křehkého pána tvorstva a proto je lépe nad tím moc nepřemýšlet a jít tam, kde se sny plní a zůstávají tajemstvím pro druhé.

Noční klub je oázou pro každého muže »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12213 (gejsa.cz#96)