Gay klub Praha

Těšíte se na zajímavý večer či dokonce erotický zážitek v gay klubu? Ještě jste tento typ podniku nikdy nenavštívili? Podívejme se, jací vlastně gayové jsou a co můžete od návštěvy pražských gay klubů očekávat.

Tolerance ke 4% menšině čím dál více vzrůstá a tak se stále častěji otevírají nové podniky a bary, které jsou určeny lesbičkám nebo gayům. Jejich největší koncentraci naleznete v našem hlavním městě Praze. A právě na pražské gay kluby se zaměříme v tomto článku. Podíváme se, co můžete od návštěvy gay klubu v Praze očekávat a jaké je prostředí těchto klubů.

Homosexualita »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12214 (gejsa.cz#101)