Privát Plzeň

Snem téměř každého muže je žena, která bude kreativní, sexuchtivá a náruživá. I když se my ženy snažíme, některým mužům to nestačí a hledají inspiraci na jiných místech. Navíc na takových, kde je zárukou diskrétnost.

Sex je činností, která jako jedna z mála, má spoustu plusových bodů. Naplňuje naše tělo štěstím, uspokojením a dobrou náladou, očišťuje nás zevnitř i zvenčí, utužuje partnerský vztah. Postupem času ale sex zevšedněl a hodně z nás už není tak kreativních jako dříve.

Kreativitu, svižnost a nové věci chtějí zejména muži. A pokud se jich nedočkají od své partnerky, popřípadě milenky, hledají náhradu jinde. Někde, kde přesně vědí, co muži potřebují.

Kde najít inspiraci »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12223 (gejsa.cz#211)