Co přiměje ženu k nerozbití vztahu?

Skutečně platí, že ty nejsladší plody se nachází až na samém vršku? Láká nás jejich nedostupnost, přestože po jejich ochutnání zjistíme, že jsou již přezrálé, či vysušené, mezitímco plody ukryté v chladivém stínu, vynikají svoji šťavnatostí.

Vztah a případný krach vztahu

Dané nemusí být vztažené jen na ovocné plody, ale i na život, naše touhy a přání. Můžeme-li mít něco, na co lehce dosáhneme, pak se sice radujeme z vítězství, ale jen po krátkou dobu, a vlastně si nevážíme, co jsme získali. Místo toho se pak upneme k méně dostupným cílům, protože u nich předpokládáme, že nám přinesou větší potěšení. Vše je však v naší hlavě. Můžeme mít zafixované, že co je výše, co je méně dostupné, tak je něčím zvláštní a ojedinělé. V soukromém životě může být oním nedostupným, ovšem lákavým artiklem cizí žena, přestože se již těšíte z partnerského vztahu. Záměrně zdůrazňujeme „těšíte“, protože očividně pokoušíte Vaši štěstěnu. Žena, jak Vaše partnerka, tak ona neznámá, nejsou bezduchými loutkami, se kterými si můžete jen tak hrát a manipulovat, jak se Vám zlíbí. Vaše plány, že budete mít partnerku čistě jako záruku zajištění tepla rodinného krbu, a milenku jako jiskru, která může docílit zapálení Vašeho srdce, či spíše splnění Vašich erotických snů, může zhatit, kdo jiný, než sama žena. Milenka, kterou bystě měli do nepohody, či spíše pro chvilky pohody, se také může postarat o rozbití Vašeho vztahu.

Milenka & manželka – sokyně, nebo spojenkyně »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12258 (gejsa.cz#583)