Jak přebrat ženu

Překážku berete jako možnost se ukázat, dosáhnout vyšší mety? A tak, pokud zjistíte, že žena, která Vás okouzlila, je zadaná, nespatřujete v tom žádný zásadní problém? Říkáte si, že jste pro ni beztak lepší partií?

Zaujmutí ženy

Rozhodnete-li se získat ženu Vašich snů, byť zadanou, výčitky svědomí se u Vás nedostaví? Nebude Vám líto současného partnera ženy? Můžete však být toho názoru, že lítost je jen pro slabé povahy, ne pro opravdové muže, stejně tak jako slzy. Vyzbrojeni Vaším vysokým sebevědomím, a přesvědčením, že máte právo na lásku, jdete na věc. Víte již, jak zaujmout cizí ženu, která Vám nedá spát? Bude Vaší snahou, abyste se při svádění zadané partnerky nestali ničitelem vztahu?

Když žena nemá zájem o pozornost muže »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12257 (gejsa.cz#580)