Jak si představuje žena dokonalé rande?

Měla by se na dokonalé rovině odehrávat jen první schůzka, u dalších již na efektu tolik nezáleží? Musí jít dokonalost ruku v ruce také s upřímností, nebo nevadí, když dojde na určité hraní si na někoho jiného?

Představa dokonalého rande v očích žen

Účastní-li se rande zástupci opačných pohlaví, pak lze celkem lehce předvídat, že představa, jak by měla probíhat perfektní schůzka, se u muže a ženy bude lišit. Rande v nás asociuje romantiku, o tom žádná. Jedná se o oficiální schůzku za účelem poznání protějšku. Nejedná se tedy jen tak o nějaké poklábosení v posilovně u baru nad iontovým nápojem, či na diskotéce, kde jste již ovlivněni „společenskou únavou“. Romantiku pak zase máme spojenou s něžným pohlavím. Pokud chcete jako muž na ženu zapůsobit, pak sice mohou zabrat mužné řeči, ale ne již tak chlípné, sprosté a vulgární. Vydejte se s námi do tolik omílané, přesto stále neprobádané ženské duše, a poznejte, jaké rande by se ženě mohlo líbit, aby pro ni bylo pozitivně nezapomenutelné, a Vy se mohli těšit i na další schůzku.

Dokonalé rande podle typu povahy »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12249 (gejsa.cz#537)