Jak udělat ženu

Uspokojit ženu nebylo a není jednoduché. Očekávaných výsledků však můžete dosáhnout správným používám prstů, jazyka nebo penisu. Zde vám nabízíme několik informací, které vám můžou cestu k uspokojení vaší partnerky usnadnit.

Jak uspokojit ženu penisem

Ať má muž jakoukoliv velikost penisu, je schopen ženu uspokojit a přivést k vyvrcholení. Jde jen o to umět penis správně používat. Muž, který není moc obdařen, může používat samozřejmě prsty a ústa, chce-li mít jistotu, že ženu uspokojí. Ovšem je nutné podotknout, že i muž s malým penisem by měl být schopen ho používat tak, aby byly efekty maximální a žena dosáhla orgasmu. Zkuste zaexperimentovat v různých polohách, zkuste vzít ženu zezadu, na koníčka, z boku. Jistě najdete polohu, která bude pro ženu ta pravá a u které dokáže dosáhnout orgasmu.

«« Jak uspokojit ženu rukou Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12235 (gejsa.cz#223)