Když převažuje únava nad sexem

Jedna z nejčastějších vět, kterou je možné slyšet z prostředí ložnic, kde se uskutečňuje nejen spánek, ale také sex, je sdělení partnerovi o únavě. Ne vždy je únava hraná. Jenže, co když Vás únava převálcuje, a na milování si ani nevzpomenete?

Únava a sex

Unavit, zdrtit nás může prakticky vše, a to dokonce i sladké nicnedělání. V praxi se však spíše setkáte s obrázkem, kdy večer doslova padáte únavou, nehledě na to, zda je Vaše práce zaměřena na stránku fyzickou, nebo psychickou. Jen si promítněte všední pracovní den, jak je dlouhý, a co vše jste za dobu, po jakou jste vzhůru, stihli. A pak je tu také onen další nezanedbatelný fakt, že když přijdete domů, tak si asi jen tak nesednete, a nezačnete hned relaxovat. Do postele pak odcházíte s pocitem vyčerpání a přáním, aby Vás co nejdříve navštívil posilňující spánek.

Vzájemná blízkost – součást partnerského vztahu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12252 (gejsa.cz#557)