Problémy s ejakulací

Máte nějaké problémy s ejakulací? Zřejmě mezi nejčastější problémy s ejakulací patří příliš rychlá ejakulace, kdy je muž „hotový“ již za několik krátkých okamžiků, zatímco žena si to ještě ani pořádně nezačala užívat.

Mnoho žen si stěžuje, že je pro ně velkým problémem dosáhnout se svým partnerem orgasmu. Na vině může být tzv. anorgasmie ženy (tedy stav, kdy žena za normálních podmínek nedokáže dosáhnout orgasmu), ale mnohem častěji je na vině muž a jeho předčasná ejakulace.

Předčasná ejakulace »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12232 (gejsa.cz#212)