Sexy mužská povolání

Tak, jako muže přitahují určitá ženská povolání, tak i ženy mají svůj žebříček sexy mužských povolání. Jaké zaměstnání vykonáváte? Jste zvědaví, zda zrovna Vaše povolání Vám nabídne devizu se těšit z většího zájmu něžného pohlaví?

 

Ani v případě sexy mužských povolání není třeba nijak dlouze pátrat. Mužská povolání, která nedají ženám spát, jsou poměrně snadno rozpoznatelná. Hned na první pohled však nemusí splňovat podmínku odhaleného, či svalnatého těla. Kupodivu i maximální zahalenost, uniformovanost je pro ženy lákavá a tajemná zároveň. Vydejte se s námi do světa ženských srdcí. Odhalíme Vám sexy mužská povolání, která u žen vedou, a to již dlouhé roky.

Povolání plavčíka »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12238 (gejsa.cz#339)