Sexy mužská povolání

Tak, jako muže přitahují určitá ženská povolání, tak i ženy mají svůj žebříček sexy mužských povolání. Jaké zaměstnání vykonáváte? Jste zvědaví, zda zrovna Vaše povolání Vám nabídne devizu se těšit z většího zájmu něžného pohlaví?

Povolání lékaře

Další sexy mužské povolání, které ženy přitahuje, je povolání lékaře. Zde nezáleží na tom, zda se jedná o lékaře mladého, či již prošedivělého. Muž v bílém plášti přináší možnost záchrany života, naděje v lepší život. Žena, která spatří lékaře, stočí pohled směrem k němu. A pokud nezůstane jen očního kontaktu, ale také dojde k slovní výměně, kdy je muž lékařem ženy, či jejich rodičů, kamarádů, může velmi lehce přeskočit jiskra. I v tomto případě je totiž pro ženu muž chrabrým zachráncem, který se nebojí překážek, a zvládl by jakákoli úskalí, která nás mohou potkat každý den. Žena na lékaře hledí s obdivem z důvodu, že své práci rozumí, dokáže zachránit lidské životy, čímž v jejich očích hned stoupne jeho hodnota. Muž, který nosí v práci uniformu, a to neplatí jen pro lékaře, je pro ženu mužem několika tváří. Může totiž vypadat jinak sexy v práci, ale také v civilu. A právě představivost ženy běží na plné obrátky.

«« Sexy pracovní uniformy Adrenalinové povolání závodníka, pilota »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12238 (gejsa.cz#339)