Sexy mužská povolání

Tak, jako muže přitahují určitá ženská povolání, tak i ženy mají svůj žebříček sexy mužských povolání. Jaké zaměstnání vykonáváte? Jste zvědaví, zda zrovna Vaše povolání Vám nabídne devizu se těšit z většího zájmu něžného pohlaví?

Adrenalinové povolání závodníka, pilota

Ženy mají rády vzrušení, a to hned na několika frontách. Sama žena se však do nebezpečných akcí nepouští, zato však obdivuje muže, kteří se neohroženě pouští do nejisté akce. S každou překonanou překážkou, která se muži podaří, se u ženy projeví větším obdivem k muži. I když je takové závodění, či pilotování značně nebezpečné, ženy se snaží nepřipouštět riziko, které by mohlo muže potkat. Něco jiného by to však bylo, pokud byste Vy, jako závodník, či pilot, již byl ženiným partnerem, manželem. Je samozřejmé, že by Vás chtěla mít tzv. celého. A tak, jste-li právě závodníkem, pak máte možnost zaujmout ženy, které jsou spíše pro nezávazný vztah. Ostatně, který muž do určitého věku právě takový vztah neupřednostní? Ne každý muž se chce hned po dosáhnutí dospělosti začít vázat, usadit se.

«« Povolání lékaře Charismatický barman za pultem »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12238 (gejsa.cz#339)