Sexy mužská povolání

Tak, jako muže přitahují určitá ženská povolání, tak i ženy mají svůj žebříček sexy mužských povolání. Jaké zaměstnání vykonáváte? Jste zvědaví, zda zrovna Vaše povolání Vám nabídne devizu se těšit z většího zájmu něžného pohlaví?

Charismatický barman za pultem

Ovšem nejen uniformovaní muži, či muži, jejichž zaměstnání je plné adrenalinu, mají u žen svoji šanci. Kupříkladu i takový charismatický barman může sklízet u něžného pohlaví nemalý úspěch. Samozřejmě, že zde bude hrát svoji velkou roli, jakého vzhledu barman bude. Do určité míry mu však bude nápomocné přítmí, tlumené světlo. A pokud nebude skoupý na úsměv, prohození vstřícných slov, pak můžete sklízet kladné body. Je třeba také podotknout, že ženy, které mají již sklenku, či dvě vypitou, jsou vstřícnější, a tzv. pro každou špatnost. Takže v tomto případě je to doslova ve Vašich rukou. Pozor však, abyste Vámi vybrané ženě nenalívali až přespříliš. Místo romantické noci by žena také mohla strávit čas na toaletě.

 

«« Adrenalinové povolání závodníka, pilota Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12238 (gejsa.cz#339)