Co chtějí muži v posteli?

Co by si muži přáli zažít v posteli? Jaká jsou jejich tajná přání? Určitě nelze házet všechny muže do stejného pytle, protože co člověk, to originál. Existují však určité věci, které většině mužů v posteli udělají velkou radost.

Někteří muži se svými intimními záležitostmi nikomu nesvěřují, jiní jsou zase sdílnější a se svými přáteli se baví i o tom, jaké intimní dobrodružství by rádi zažili, jaká jsou jejich tajná přání, nebo v čem jsou nespokojení ve svém sexuálním životě a co jim vadí na jejich partnerce.

Proč muži své partnerce neřeknou, co by rádi zažili? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12277 (gejsa.cz#222)