Co dělat, když partner přehnaně žárlí?

Žárlí na Vás partner víc, než je zdrávo? Nebaví Vás poslouchat věčné výčitky, kde jste zase byla, kdy se vrátíte a s kým jste kde mluvila? Pak je potřeba zakročit. Žárlivost ke vztahu patří, ale vše je potřeba udržet v mezích.

Pozor. Muži nežárlí pouze na jiné muže. Muži žárlí na různé věci. Může Vám vyčítat lepší práci, může skřípat zuby, když Vás povýší a Vy berete víc peněz než on. Toto všechno a mnohem více dokáže** ničit mužské ego**. Jak si však udržet lásku, úspěch i obdiv dalších mužů a zůstat v pohodě a nad věcí?

Proč muži žárlí? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12329 (gejsa.cz#591)