Hysterický muž

Stačí, aby žena mírně zvýšila hlas, a hned je pro muže hysterkou. Což teprve, kdyby opravdu začala křičet. Ovšem ani muži nejsou z obliga. Jsou nejen ješitní a urážliví. I oni mohou být hysterickými. Následující řádky Vás o tom mohou přesvědčit.

 

Ženy, ač jsou milované muži, velmi často jsou přímo, nebo nepřímo častovány různými nálepkami. Muži považují něžné pohlaví za příliš přecitlivělé, náladové, hysterické, mající své dny. Jenže, nejsou to jen ženy, které podlehnou citům a vlivům, které na ně působí, a nezadržitelně se valí. Ani muži, i když to vypadá, že nemají city, mají křehkou duši, byť ji sebevíce ukrývají. To, že muži jsou také zranitelní, jen dokládá, že i oni náhle vybuchnou, a vyletí, jako čert z krabičky. Kromě vznětlivosti se u mužů hysterie projevuje i dalšími formami.

Hysterický muž – staví se do pozice dítěte »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12287 (gejsa.cz#313)